Πατριάρχου Ιωακείμ 13 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54622 Δήμος Θεσσαλονίκης, Νομός Θεσσαλονίκης

Τ:2310 229734

Κ:6972846729

E-mail:drkremenopoulos@gmail.com